Lista TowarówNowościKoszykZamówieniaZaległościUstawieniaWyloguj

Jak zostać Partnerem Handlowym Ogumienie CST?

Ogumienie CST jako firma dystrybucyjna współpracuje tylko i wyłącznie z Kontrahentami, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż opon i dętek rowerowych, motocyklowych, ATV i innych będących w ofercie Firmy. W celu rejestracji należy skontaktować się z przedstawicielem Firmy Ogumienie CST, Pani - Katarzyna Dryjak

Warunki i procedury handlowe

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży Ogumienie CST, pozostający do dyspozycji naszych Partnerów w godzinach 8.00-16.00. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie przyjęcia zamówienia wystawiana jest faktura pro-forma w celu dokonania zapłaty. Zamawiający, po otrzymaniu mailem faktury pro-forma wpłaca pieniądze na konto OCST i przesyła MAILEM potwierdzenie wpłaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez Kontrahenta towar na konto OCST. Faktura proforma jest ważna 7 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Partnera może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży OCST. Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • Kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem
 • Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON

Dostawa i odbiór towaru

AB SA realizuje tylko i wyłącznie zamówienia wysyłkowe. Zamówienia wysyłkowe do realizacji z magazynów centralnych firmy OCST przyjmowane są od godziny 8.00 do godziny 16.00. Czas realizacji „małych” zamówień do 48 godzin. W przypadku realizacji dużych dostaw czas ten może się wydłużyć do 72 godzin. Dostawy towarów realizuje dla nas firma kurierska DPD, a także sporadycznie (wcześniej awizowane) inne firmy transportowe.

Ceny

Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. OCST zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów odpowiednich walut (USD, EURO).

W zależności od realizowanych obrotów każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych. Wszystkie ceny zawarte w cenniku podane są w następujących walutach:

PLN - nowy polski złoty

Reklamacje

 •         reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,
 •         w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu; 664 141 380 lub pod adresem kasia@cstpoland.pl
 •         reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki pod numerem telefonicznym : 664 141 380, lub na adres kasia@cstpoland.pl , (reklamacje zgłoszone drogą internetową traktowane będą priorytetowo),
 •         w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie oraz pisemnie OCST 664 141 380 kasia@cstpoland.pl
 •         w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentem WZ lub fakturą, Kontrahent powinien zgłosić w przypadku stwierdzenia:
  • naruszenia taśm firmowych,
  • uszkodzenia kartonu,
  • jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,
  • niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu,
  • odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz o sytuacji poinformować OCST. w sposób opisany powyżej.
  • Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę reklamacji.
  •  

   Płatności

   Wszelkie płatności należy dokonywać na konto Ogumienie CST wskazane na dokumentach sprzedaży i nie później niż w podanych terminach.


Created by SANCOM Aleksander Krawczyk